Miljö och hållbarhet

När man som kund ska anlita ett företag som erbjuder tjänster inom städning, flyttstädning, magasinering och flytt bör man ta reda på om företaget aktivt arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor. Det kan som kund vara bra att veta vilka företag som värnar om miljön i så stor utsträckning som möjligt och väljer rengöringsmedel som är miljövänliga. De företag som arbetar med rutiner som minskar användandet av produkter är ofta företag som bryr sig om och respekterar kundernas egendom vilket också minskar slitaget på egendomen.

Företag som erbjuder tjänster inom flytt, städ och magasinering bör också aktivt jobba med en kvalitetspolicy mot sina kunder. Med kvalitetspolicy menas att företaget ger vissa garantier som man står för. Det kan innebära att hålla vad de lovat, vara lyhörd för kundens önskemål, rätta till fel som företaget orsakat, tidsgarantier, säkra betalningar, trygghetsgarantier eller avbokningsskydd.

Att som företag möta kundens krav och förväntningar på miljöanpassad service och bedriva sin verksamhet enligt gällande lagstiftning är även det en bra policy. För de företag som erbjuder städning brukar de anställda få skriva på ett avtal om tystnadsplikt vilket också garanterar att sekretess och kvalitet efterföljs.